Jump to main content

Poduszki zderzeniowe

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg, czasami niezbędne jest zastosowanie osłon energochłonnych. Mają one zabezpieczać potencjalnie niebezpieczne miejsca i ograniczać następstwa zderzenia z niepodatną przeszkodą, np. filarem wiaduktu.

W tym celu opracowano osłony energochłonne Crashguard.

Osłony energochłonne Crashguard potocznie określane mianem „poduszek zderzeniowych”, składają się z trzech do sześciu połączonych ze sobą segmentów zawierających przestrzenną konstrukcję zbudowaną z aluminiowych rur, osadzonych pomiędzy barierowymi prowadnicami bocznymi typu A.

W wyniku uderzenia rury aluminiowe ulegają odkształceniu plastycznemu, absorbując energię uderzenia. Dodatkowo, na całej długości osłony Crashguard znajdują się zamocowane do podłoża szyny prowadzące, dzięki którym absorpcja energii uderzenia następuje w kontrolowany sposób. W przypadku uderzenia w bok osłony, działa ona jak klasyczna bariera ochronna umożliwiając bezpieczne nakierowanie pojazdu z powrotem na jezdnię.

Rodzina osłon energochłonnych Crashguard zapewnia szeroki wybór wariantów wymiarowych osłon o równoległych prowadnicach oraz osłon trapezowych. Wybór systemu zależy od lokalizacji oraz wymaganej klasy działania. Osłony Crashguard odpowiadające typowym warunkom stosowania są dostępne od ręki.

Zalety stosowania osłon Crashguard:

- Przetestowane na zgodność z EN 1317 i oznakowane znakiem CE w zakresie prędkości 110km/h i 80km/h;

- Rozwiązanie sprawdzone w wielu sytuacjach, statystyki zdarzeń drogowych potwierdzają praktyczne działanie osłon Crashguard;

- Stopniowe i kontrolowane rozproszenie energii uderzenia, bezpieczne dla pasażerów uderzającego pojazdu;

- Nakierowujący i stabilny system zapewniający właściwe prowadzenie pojazdu przy uderzeniach bocznych dzięki specjalnym szynom prowadzącym;

- Bezpieczne i minimalnie ingerujące w otoczenie i środowisko naturalne

- Łatwe do instalacji, naprawy i nie wymagające specjalnych zabiegów utrzymaniowych;

- Wolne od tworzyw i materiałów niebezpiecznych dla środowiska;

- Trwałe właściwości użytkowe potwierdzone certyfikatem;

- Możliwość zamówienia pojedynczych sztuk adekwatnie do potrzeb: brak konieczności zamawiania pełnych kontenerów i konieczności długiego magazynowania;

- Doradztwo techniczne ze strony Grupy Saferoad w zakresie wyboru produktu, lokalizacji oraz instalacji – indywidualna analiza każdego przypadku.