Jump to main content

Osłony przeciwolśnieniowe

Optymalne połączenie ochrony przeciwolśnieniowej i barier energochłonnych

Osłony przeciwolśnieniowe - zastosowanie

Systemy przeciwolśnieniowe mają na celu zapobieganie oślepianiu powodowanemu przez światła reflektorów zbliżających się pojazdów lub inne zewnętrzne źródła światła. Z uwagi na zapewnienie optymalnej skuteczności działania najczęściej są stosowane na centralnym pasie dzielącym dróg dwujezdniowych oraz na poboczu między równoległymi bądź zbiegającymi się drogami,  na których ruch odbywa się w przeciwnych kierunkach. 

W obu tych przypadkach z uwagi na dostępność miejsca optymalnym rozwiązaniem jest mocowanie osłon w ich dolnej części do barier ochronnych. 

Osłony przeciwolśnieniowe - rozporządzenie

W takim przypadku, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 4.1 normy EN 12676-1 Drogowe systemy przeciwolśnieniowe Część 1: Działanie i charakterystyka, osłony powinny być tak zaprojektowane, aby były kompatybilne z barierami ochronnymi spełniającymi wymagania normy EN 1317-2. 

Oznacza to, że konstrukcja osłon przeciwolśnieniowych powinna umożliwiać mocowanie ich do barier w taki sposób, aby nie pogarszać ich właściwości określonych w stosownych testach zderzeniowych przeprowadzonych zgodnie z normą EN-1317. 

Ponadto w momencie uderzenia pojazdu w barierę konstrukcja osłony musi zachowywać się w przewidywalny sposób, bezpieczny dla użytkowników uderzającego pojazdu.

Osłony przeciwolśnieniowe - testy

Dążąc do zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oferowanych produktów, inżynierowie firmy Saferoad opracowali innowacyjną konstrukcję osłon przeciwolśnieniowych U-19, spełniającą powyższe wymagania. 

Zalety opracowanego systemu zostały zweryfikowane w drodze przeprowadzonych reprezentatywnych testów zderzeniowych, które wykazały, że zastosowana konstrukcja osłon nie wpływa w niekorzystny sposób na pracę i parametry konstrukcji bariery, równocześnie sama nie stwarzając zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

Badany zestaw:
bariera ochronna wraz z zamocowanym systemem osłon przeciwolśnienowych U-19 spełnił kryteria bezpiecznego działania bariery w momencie uderzenia, które zostały określone w punkcie 4.2 normy EN 1317-2.