Jump to main content

Urządzenie energochłonne SafeEnd U-15a

Innowacyjne. Proste w utrzymaniu. Bezpieczne.

Urządzenie energochłonne SafeEnd U-15a to innowacyjny produkt stworzony przez inżynierów Saferoad.

Przeznaczone jest do stosowania w pasie dzielącym lub na poboczu jako bezpieczne zakończenie barier drogowych w miejscach, gdzie występuje ryzyko uderzenia pojazdu w czoło bariery lub gdzie obserwowane są częste przypadki kolizji pojazdów z odcinkami początkowymi barier.

Stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych osłon energochłonnych dzięki swojej nieskomplikowanej konstrukcji, wielofunkcyjności oraz niskim kosztom instalacji i utrzymania. Jednocześnie urządzenie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa - w testach zderzeniowych urządzenie SafeEnd uzyskało wynik ASI A w uderzeniu czołowym.

Szerokość urządzenia SafeEnd to jedynie 24 cm, co umożliwia stosowanie go w miejscach o ograniczonej dostępności. Może stanowić zakotwienie dla barier ochronnych (stałych i tymczasowych), ale może być również stosowany jako konstrukcja samonośna, bez połączenia z barierami. Jest to urządzenie o działaniu dwustronnym i dwukierunkowym.

W przypadku kolizji nie jest potrzebna wymiana całego urządzenia, a jedynie jego uszkodzonych elementów. Istotnie wpływa to na obniżenie kosztów jego utrzymania i czas naprawy urządzenia. Dzięki temu, czas zamknięcia pasa drogowego ulega skróceniu, a to z kolei poprawia płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Urządzenie energochłonne SafeEnd U-15a zostało przetestowane zderzeniowo dla prędkości 110km/h zgodnie z normą EN 1317 i jest to pierwszy tego typu system w Polsce spełniający najnowsze wymagania dla tego typu produktów. Dla urządzenia energochłonnego SafeEnd przeprowadzono również test zderzeniowy odcinków łączących urządzenie z barierami drogowymi, czego nie wykonuje się dla typowych osłon energochłonnych. 

SafeEnd noc
SafeEnd Rekowo

Droga nr 216 Reda - Rekowo