Jump to main content

Systemy Primus

Do zabezpieczania skrzyżowań i pojedynczych przeszkód

Oprócz standardowych systemów barier, posiadamy w ofercie również produkty przeznaczone do rozwiązywania specyficznych problemów i mające zastosowanie w miejscach, gdzie nie ma możliwości zastosowania standardowych rozwiązań.

Przykładem są systemy PRIMUS, przeznaczone do stosowania na drogach, wzdluż których znajdują się drzewa lub inne pojedyncze przeszkody (np. słupy).

Arcus Primus 90

Arcus Primus 90 to najnowszy produkt w rodzinie systemów Primus. 

System Arcus Primus 90 jest przeznaczony do stosowania na drogach lokalnych przy skrzyżowaniach dróg i zjazdach w miejscach, w których występuje konieczność zapewnienia ciągłości konstrukcji barier ochronnych. 

W takich miejscach, w razie wypadku, standardowe systemy barier ochronnych nie zadziałają prawidłowo ze względu na kąt uderzenia pojazdu.  Arcus Primus 90 został zaprojektowany jako rozwiązanie tego konkretnego problemu związanego ze stosowaniem barier przy wlotach skrzyżowań.

System Arcus Primus 90 ma symetryczną budowę, składającą się z trzech elementów, z których każdy ma własną strefę odkształcenia. Połączenie systemu Arcus Primus 90 z istniejącymi barierami ochronnymi jest łatwe i nie wymaga stosowania dodatkowych elementów przejściowych.

System pomyślnie przeszedł testy wykonane zgodnie z normą EN 1317 na prędkość 80 km/h, co w odniesieniu do dróg lokalnych zapewnia wymaganą skuteczność działania oraz niezbędny poziom bezpieczeństwa.

  • Niska konstrukcja systemu (75 cm) nie ogranicza widoczności na wlotach dróg podporządkowanych.
  • Dzięki modułowej konstrukcji obniżają się koszty utrzymania systemu. W przypadku kolizji, wymianie podlega jedynie uszkodzony segment, co pozwala na redukcję kosztów materiałów i robocizny.
  • System może być ustawiony na skarpie.

Pobierz kartę katalogową produktu. 

Primus 2a

Primus 2a zapewnia ochronę przed wolnostojącymi przeszkodami takimi jak drzewa, podpory mostów czy słupy.

Składa się z dwóch kompaktowych, symetrycznych, połączonych ze sobą elementów, z których każdy ma swoją własną strefę odkształcenia. Jego modułowa konstrukcja jest łatwa do dostosowania do lokalnych warunków.

System Primus pozwala uniknąć tzw. efektu tunelowego. Umożliwia dostęp do dróg polnych oraz w niewielkim stopniu ingeruje w krajobraz i środowisko naturalne.

Elementy łagodzące efekty uderzenia oraz elastyczne strefy odkształcenia pochłaniają energię uderzenia w czasie kolizji i naprowadzają samochód z powrotem na drogę. Kabina
pasażerska pozostaje nieuszkodzona. Zintegrowane strefy amortyzujące działają jak zderzak samochodowy, zapewniając odbicie pojazdu.

System może być łatwo dopasowany do lokalnych warunków, np. skarp, nierównego terenu, wjazdów na drogi polne, pojedynczych drzew lub ich grup.

Przyczynia się do ochrona środowiska naturalnego dzięki unikaniu stosowania ciągłych barier drogowych, które mogą uniemożliwiać przejście zwierzętom.

Certyfikat CE: 0010-CDP-2009

Pobierz kartę katalogową produktu.

 

Primus P2

Primus P2 może zastąpić odcinek początkowy lub końcowy barier ochronnych w miejscach, gdzie nie można zastosować długich odcinków barier lub gdy jest to niedopuszczalne. System pozwala na przerwy w zainstalowanych odcinkach barier.

System Primus pozwala uniknąć tzw. efektu tunelowego. Umożliwia dostęp do dróg polnych oraz w niewielkim stopniu ingeruje w krajobraz i środowisko naturalne.

Elementy łagodzące efekty uderzenia oraz elastyczne strefy odkształcenia pochłaniają energię uderzenia w czasie kolizji i naprowadzają samochód z powrotem na drogę. Kabina
pasażerska pozostaje nieuszkodzona. Zintegrowane strefy amortyzujące działają jak zderzak samochodowy, zapewniając odbicie pojazdu.

Zastępuje wymagane odcinki początkowe i końcowe oraz zapobiega najeżdżaniu pojazdów na bariery.
Jest łatwy do połączenia z różnymi systemami barier. System może być łatwo dopasowany do lokalnych warunków, np. skarp, nierównego terenu, wjazdów na drogi polne, pojedynczych drzew lub ich grup.

Pobierz kartę katalogową produktu.