Jump to main content

Zmiana adresu spółki

Informujemy, że z dniem 2 grudnia zmienia się adres siedzimy spółki z dotychczasowego na:

Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.
ul. Wacława Balcerskiego 2
80-299 Gdańsk

Kontakt z biurem bedzie możliwy pod nowym numerem telefonu: +48 58 554 66 06.

Numery NIP, Regon i KRS pozostają bez zmian.
Prosimy o aktualizację danych w Państwa bazach informacyjnych oraz o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach i wystawianych fakturach.