Jump to main content

Otwarcie drogi ekspresowej S7 - zdjęcia z realizacji

31 października oddano do użytku odcinek drogi ekspresowej S7 od Koszwał do Elbląga. Łącznie odcinek ma 40 km. Projekt został podzielony na dwa odcinki realizacyjne - od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego oraz od Nowego Dworu Gdańskiego do Elbląga. Na obu odcinkach dostarczaliśmy bariery drogowe i mostowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oddany do użytku odcinek łączy istniejące już odcinki - południową obwodnicę Gdańska z obwodnicą Elbląga. Dzięki wybudowaniu nowej drogi oraz mostu w Kiezmarku, poprawił się komfort i bezpieczeństwo podróżujących między Trójmiastem i Warszawą oraz skrócił się czas pokonywania tej trasy. 

Przeczytaj więcej o projekcie na stronie GDDKiA.

Obejrzyj zdjęcia z realizacji: