Jump to main content

Urządzenie energochłonne SafeEnd U-15a a zakończenie bariery w gruncie - film z testów zderzeniowych

Zakończenie barier ochronnych w gruncie to rozwiązanie powszechnie stosowane na polskich drogach. Jednocześnie, jest ono jednym z najbardziej niebezpiecznych. W razie wypadku, bariera zakończona skosem w gruncie zadziała na najeżdżający pojazd jak katapulta, co może mieć tragiczne konsekwencje dla kierowcy i pasażera.

Alternatywą dla takiego rozwiązania jest nasze urządzenie energochłonne SafeEnd U-15a. Przeznaczone jest między innymi do stosowania w pasie dzielącym lub na poboczu jako bezpieczne zakończenie barier drogowych w miejscach, gdzie istnieje zwiększone ryzyko uderzenia w bariery ochronne.

Aby pokazać w praktyce różnice między tymi dwoma systemami, przygotowaliśmy film z profesjonalnie przeprowadzonymi testami zderzeniowymi.

W pierwszym teście kaskader jadący w pojeździe z prędkością 70 km/h najeżdża na zakończenie bariery schodzące do gruntu. Pojazd traci kontakt z gruntem i w niekontrolowany sposób dachuje. Prawdopodobnie w rzeczywistej sytuacji zatrzymałby się na przeciwległym pasie ruchu.

Dla porównania, w teście urządzenia energochłonnego SafeEnd U-15a, samochód jadący z prędkością 80 km/h zatrzymał się w bezpieczny i kontrolowany sposób. Urządzenie SafeEnd wyhamowało pojazd i przejęło energię uderzenia. Kabina pasażerska pozostała nieuszkodzona.

Urządzenie energochłonne SafeEnd U-15a zostało przebadane zderzeniowo i certyfikowane w klasie prędkości 110 km/h zgodnie z wymogami normy prEN 1317-7. Oznacza to, że oprócz wszystkich 5 testów zderzeniowych wymaganych dla tradycyjnych osłon energochłonnych, tj.:

- [1] najazd pojazdu od przodu, uderzenie w środek pod kątem 0º;
- [2] najazd pojazdu od przodu, uderzenie z przesunięciem o ¼ szerokości pojazdu;
- [3] najazd pojazdu od przodu, uderzenie w środek pod kątem 15º;
- [4] najazd pojazdu i uderzenie z boku pod kątem 15º;
- [5] najazd pojazdu i uderzenie z boku pod kątem 165º;

wykonany został dodatkowy istotny test zderzeniowy:

- [6] uderzenie pojazdu z boku pod kątem 165º w połączenie urządzenia energochłonnego z drogową barierą ochronną.

Urządzenie energochłonne SafeEnd U-15a posiada również wszystkie wymagane polskimi przepisami dokumenty potwierdzające jego dopuszczenie do obrotu rynkowego tj.:

1) Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2015-02-3133/1,
2) Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2419/W,
3) Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 09/11/2018

Zalety Urządzenia energochłonnego SafeEnd U-15a:

  • Tylko 8.5 m długości
  • Tylko 24 cm szerokości umożliwiająca wykorzystanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni (np. wąski pas rozdziału, przekrój drogi 2+1)
  • System nie wymaga zakotwienia w barierach
  • Można go użyć jako terminala końcowego dla  wszystkich rodzajów barier drogowych i mostowych oraz barier tymczasowych
  • Może być stosowany w niektórych miejscach jako poduszka zderzeniowa
  • SafeEnd U-15a jest w pełni zainstalowany w ciągu godziny, a naprawiony po wypadku w ciągu 30-45 minut.