Jump to main content

MegaRail bk - nowy system w rodzinie produktów MegaRail

Maksymalny poziom powstrzymywania przy jednoczesnym zachowaniu małych szerokości pracujących oraz wysoki stopień bezpieczeństwa ASI A i system kotwienia dostosowany do konstrukcji polskich mostów - nasz nowy system MegaRail bk ustanawia nowy standard dla konstrukcji mostowych w poziomach powstrzymywania H2 i H4b.

Nasz nowy system MegaRail bk dla konstrukcji mostowych został przetestowany dla poziomu powstrzymywania N2, H2 i H4b i posiada najmniejsze szerokości pracujące na polskim rynku - W2 dla poziomu H2 i W4 dla H4b. System oparty jest na naszym systemie MegaRail sk, o parametrach H2-W2-A i H4b-W4-A. 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.