Jump to main content

Systemy Primus

Do zabezpieczania pojedynczych przeszkód

Oprócz standardowych systemów barier, posiadamy w ofercie również produkty przeznaczone do rozwiązywania specyficznych problemów i mające zastosowanie w miejscach, gdzie nie ma możliwości zastosowania standardowych rozwiązań.

Przykładem są systemy PRIMUS, przeznaczone do stosowania na drogach, wzdluż których znajdują się drzewa lub inne pojedyncze przeszkody (np. słupy).

Primus 2a

Primus 2a zapewnia ochronę przed wolnostojącymi przeszkodami takimi jak drzewa, podpory mostów czy słupy.

Składa się z dwóch kompaktowych, symetrycznych, połączonych ze sobą elementów, z których każdy ma swoją własną strefę odkształcenia. Jego modułowa konstrukcja jest łatwa do dostosowania do lokalnych warunków.

System Primus pozwala uniknąć tzw. efektu tunelowego. Umożliwia dostęp do dróg polnych oraz w niewielkim stopniu ingeruje w krajobraz i środowisko naturalne.

Elementy łagodzące efekty uderzenia oraz elastyczne strefy odkształcenia pochłaniają energię uderzenia w czasie kolizji i naprowadzają samochód z powrotem na drogę. Kabina
pasażerska pozostaje nieuszkodzona. Zintegrowane strefy amortyzujące działają jak zderzak samochodowy, zapewniając odbicie pojazdu.

System może być łatwo dopasowany do lokalnych warunków, np. skarp, nierównego terenu, wjazdów na drogi polne, pojedynczych drzew lub ich grup.

Przyczynia się do ochrona środowiska naturalnego dzięki unikaniu stosowania ciągłych barier drogowych, które mogą uniemożliwiać przejście zwierzętom.

Certyfikat CE: 0010-CDP-2009

Pobierz kartę katalogową produktu.

 

Primus P2

Primus P2 może zastąpić odcinek początkowy lub końcowy barier ochronnych w miejscach, gdzie nie można zastosować długich odcinków barier lub gdy jest to niedopuszczalne. System pozwala na przerwy w zainstalowanych odcinkach barier.

System Primus pozwala uniknąć tzw. efektu tunelowego. Umożliwia dostęp do dróg polnych oraz w niewielkim stopniu ingeruje w krajobraz i środowisko naturalne.

Elementy łagodzące efekty uderzenia oraz elastyczne strefy odkształcenia pochłaniają energię uderzenia w czasie kolizji i naprowadzają samochód z powrotem na drogę. Kabina
pasażerska pozostaje nieuszkodzona. Zintegrowane strefy amortyzujące działają jak zderzak samochodowy, zapewniając odbicie pojazdu.

Zastępuje wymagane odcinki początkowe i końcowe oraz zapobiega najeżdżaniu pojazdów na bariery.
Jest łatwy do połączenia z różnymi systemami barier. System może być łatwo dopasowany do lokalnych warunków, np. skarp, nierównego terenu, wjazdów na drogi polne, pojedynczych drzew lub ich grup.

Pobierz kartę katalogową produktu.