Jump to main content

Polska Wizja Zero 20117

Konferencja oraz testy zderzeniowe na torze doświadczalnym w Inowrocławiu

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej już edycji Polskiej Wizji Zero, która odbędzie się 21 i 22 czerwca w Inowrocławiu.

Polska Wizja Zero to konferencja poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego i infrastrukturze drogowej oraz utrzymaniu dróg, przeplatana przeprowadzanymi przed publicznością testami zderzeniowymi urządzeń BRD.

W tym roku głównym tematyką omawianą w czasie konferencji będą problemy projektowania i stosowania właściwych urządzeń bezpieczeństwa drogowego oraz bezpieczeństwa prac na drogach, które odbywają się przy aktywnym ruchu drogowym. Dodatkowo, omówione zostaną zagadnienia projektowania i stosowania certyfikowanych urządzeń bezpieczeństwa drogowego, wpływu różnych urządzeń drogowych i nawierzchni na koszty utrzymania dróg.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz przedstawiciele zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych. Oprócz tego, obecni będą projektanci oraz generalni wykonawcy, a także przedstawiciele firm budujących i utrzymujących drogi.

Konferencja odbywa się na poligonie doświadczalnym w Inowrocławiu. W konferencji co roku bierze udział ok. 250 osób.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną.

Ulotka informacyjna

Formularz zgłoszeniowy