Primus P2

P2 / Z2 / A

Dane techniczne

Performance class P2
Strefa nakierowania Z2
ASI A
Wysokość systemu 650 mm
Długość 8,4 m

primus p2

Primus P2 może zastąpić odcinek początkowy lub końcowy barier ochronnych w miejscach, gdzie nie można zastosować długich odcinków barier lub gdy jest to niedopuszczalne. System pozwala na przerwy w zainstalowanych odcinkach barier.

System Primus pozwala uniknąć tzw. efektu tunelowego. Umożliwia dostęp do dróg polnych oraz w niewielkim stopniu ingeruje w krajobraz i środowisko naturalne.

Elementy łagodzące efekty uderzenia oraz elastyczne strefy odkształcenia pochłaniają energię uderzenia w czasie kolizji i naprowadzają samochód z powrotem na drogę. Kabina
pasażerska pozostaje nieuszkodzona. Zintegrowane strefy amortyzujące działają jak zderzak samochodowy, zapewniając odbicie pojazdu.

Zastępuje wymagane odcinki początkowe i końcowe oraz zapobiega najeżdżaniu pojazdów na bariery.
Jest łatwy do połączenia z różnymi systemami barier. System może być łatwo dopasowany do lokalnych warunków, np. skarp, nierównego terenu, wjazdów na drogi polne, pojedynczych drzew lub ich grup.