Primus 2a

N2 / W4 / A

Dane techniczne

Poziom powstrzymywania N2
Klasa szerokości pracującej W4
ASI A
Wysokość systemu 680 mm
Szerokość systemu 1100 mm
Przetestowane posadowienie systemu Wbijany

Zasoby do pobrania

Primus 2a zapewnia ochronę przed wolnostojącymi przeszkodami takimi jak drzewa, podpory mostów czy słupy.

Składa się z dwóch kompaktowych, symetrycznych, połączonych ze sobą elementów, z których każdy ma swoją własną strefę odkształcenia. Jego modułowa konstrukcja jest łatwa do dostosowania do lokalnych warunków.

System Primus pozwala uniknąć tzw. efektu tunelowego. Umożliwia dostęp do dróg polnych oraz w niewielkim stopniu ingeruje w krajobraz i środowisko naturalne.

Elementy łagodzące efekty uderzenia oraz elastyczne strefy odkształcenia pochłaniają energię uderzenia w czasie kolizji i naprowadzają samochód z powrotem na drogę. Kabina
pasażerska pozostaje nieuszkodzona. Zintegrowane strefy amortyzujące działają jak zderzak samochodowy, zapewniając odbicie pojazdu.

System może być łatwo dopasowany do lokalnych warunków, np. skarp, nierównego terenu, wjazdów na drogi polne, pojedynczych drzew lub ich grup.

Przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego dzięki unikaniu stosowania ciągłych barier drogowych, które mogą uniemożliwiać przejście zwierzętom.